lördag 30 augusti 2014

Vårt program i korthet

 • Aldrig tidigare har Karlstads kommun haft så många kommunalråd och politiska sekreterare. Ändå fattas allt färre beslut i kommunfullmäktige. Minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare!
 • Lyssna på folk i kommunens kransorter. Öppna medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Kronoparken och Väse!
 • Alla barn har rätt till skola på nära håll. Öppna en låg- och mellanstadieskola i Edsvalla!
 •  Satsa mer på vägunderhåll och snöröjning i ytterområdena!
 • Alla barn har rätt att kunna läsa och att få ta del av litteraturen. Satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna!
 • Människor behöver grönområden. Bevara de fåtaliga grönytorna i Karlstads centrum!
 •  De ideella krafterna är viktiga. Öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdar och andra ideella föreningar!
 • Satsa inga mer pengar i det misslyckade vindkraftsprojektet!
 • Låt skolbarnen välja vilken sorts smör de vill ha på sina smörgåsar!
 • Starta pendeltågstrafik mellan Grums och Kristinehamn med stopp i Vålberg, Skåre, Kronoparken, Skattkärr och Väse!
 • Utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg!
 • Bygg seniorbostäder i kommunens ytterområden!
 • Bevara de fåtaliga äldre byggnaderna och miljöerna i Karlstad!

Medborgarkontor

Den nuvarande majoriteten i Karlstad (de borgerliga och miljöpartiet) har lagt ner medborgarkontoren i Vålberg, Molkom, Skattkärr och Kronoparken. Detta är ett led i en strävan att enbart satsa på centralorten.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motsatte sig nedläggningen, men i den senaste budgeten lade de båda partierna inte en krona på att föreslå att medborgarkontoren öppnas igen.
Kvastpartiet vill att de nedlagda medborgarkontoren åter öppnas och kompletteras med ett medborgarkontor i Väse.

torsdag 28 augusti 2014

Flygbladsutdelning i Väse


Även i Väse delar vi ut flygblad i dessa dagar. Ansvarig för detta är Arne Nilsson, som står trea på vår fullmäktigelista.

Flygbladsutdelning i Vålberg

Vi delar just nu ut en hel del flygblad i Vålberg. Där presenterar vi våra tre Vålbergskandidater: Robert Warholm, Lina Andersson och Lennart Wik.

söndag 24 augusti 2014

Marknadsdag i Vålberg

Igår var det marknadsdag på Norsplan i Vålberg. Naturligtvis var vi där. Lina Andersson och  Robert Warholm talade med marknadsbesökarna om Kvastpartiet. Vi stod bredvid socialdemokraterna, det andra partiet som intresserar sig för Vålberg.

torsdag 21 augusti 2014

Fullmäktigemöten bara i centrum

Vid sammanträdet med kommunfullmäktige ikväll beslutades det att ändra fullmäktiges arbetsordning. Bland annat togs det bort en skrivning att några sammanträden varje mandatperiod bör utlokaliseras till kommunens ytterområden. Robert Warholm (numera kvastpartist) var den ende som protesterade mot detta. Han ansåg att det kunde vara bra om fullmäktige någon gång kunde sammanträda i exempelvis Molkom samtidigt som man gav möjlighet till allmänhetens frågestund, men han förblev en ensam ropande röst i öknen.

onsdag 20 augusti 2014

Valbyrån

På fredag klockan 11 inviger vi vår valbyrå på Stora Torget i Karlstad!