torsdag 13 mars 2014

Uppmärksamhet i media

Det går inte att klaga på den massmediala uppmärksamheten kring Kvastpartiet. Artiklar i Värmlands Folkblad, Karlstads-Tidningen och Nya Wermlands-Tidningen samt inslag på radion och på TV. Dessutom ett par rader i Aftonbladet.

Värmlands Folkblad
Karlstads-Tidningen
Sveriges Radio
Sveriges Television

måndag 10 mars 2014

Vill du vara med?

Vill du vara med och arbeta för ett Karlstad där hela kommunen ska leva? Skicka en rad till kvastpartiet@hotmail.com så hör vi av oss.

Vårt program i korthet

··        Aldrig tidigare har Karlstads kommun haft så många kommunalråd och politiska sekreterare. Ändå fattas allt färre beslut i kommunfullmäktige. Minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare!
·        Lyssna på folk i kommunens kransorter. Öppna medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Kronoparken och Väse!
·        Alla barn har rätt till skola på nära håll. Öppna en låg- och mellanstadieskola i Edsvalla!
·        Satsa mer på vägunderhåll och snöröjning i ytterområdena!
·        Alla barn har rätt att kunna läsa och att få ta del av litteraturen. Satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna!
·        Människor behöver grönområden. Bevara de fåtaliga grönytorna i Karlstads centrum!
·        De ideella krafterna är viktiga. Öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdar och andra ideella föreningar!
·        Satsa inga mer pengar i det misslyckade vindkraftsprojektet!
·        Låt skolbarnen välja vilken sorts smör de vill ha på sina smörgåsar!
·        Starta pendeltågstrafik mellan Grums och Kristinehamn med stopp i Vålberg, Skåre, Kronoparken, Skattkärr och Väse!
·        Utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg!
·        Bygg seniorbostäder i kommunens ytterområden!
·        Bevara de fåtaliga äldre byggnaderna och miljöerna i Karlstad!

fredag 7 mars 2014

Låt fler forma framtiden!

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Så står det i läroboken. Men kommunfullmäktige i Karlstad fattar allt färre beslut. Istället fattas besluten vid slutna sammanträden, dit medborgarna inte har tillträde. Kommunalråden har stängt in sig på CCC, dit ingen släpps in utan tillstånd. Det är dags att synliggöra kommunala beslut och makthavare.
Aldrig tidigare har Karlstads kommun haft så många kommunalråd och politiska sekreterare. Ändå (eller kanske just därför) fattas allt färre beslut i fullmäktige. Minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare.

Biblioteken

Alla barn har rätt att läsa och få ta del av litteraturen. Satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna.
De ideella krafterna är viktiga. Öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdar och andra ideella föreningar.

Skola i Edsvalla

Edsvalla är ett levande samhälle med många barnfamiljer. Ändå lades skolan ner där under denna mandatperiod. Se till att Edsvalla får tillbaka sin låg- och mellanstadieskola!

Återinför medborgarkontoren

Vi hade medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Kronoparken och Skattkärr, men de lades ner under den här mandatperioden. Istället hänvisas medborgarna i kransorterna till det nya, kostsamma kontaktcentret i stan eller till Facebook.
Många äldre har inte Facebook och det kan vara svårt för en del att ta sig in till stan. Återinför medborgarkontoren och öppna även ett i Väse.

Inga mer pengar till vindkraften

Nu vill man lägga ännu fler miljoner i det misslyckade vindkraftsprojektet. Det är dags att sätta stopp nu. Visst är det sorgligt att kommunen mister sina investerade pengar vid en konkurs, men det är fel att kasta nya friska pengar ner i det stora svarta hål som vindkraftsbolaget är.